top of page
LOBC_logga_ENG_black.png

Kontakt:

Email: church.milovice@gmail.com

Telefon: +420 730 152 925

Adresa: ČSA 157 Milovice

LOBC

PRO BOHA - PRO ŽIVOT - PRO BUDOUCNOST

Word of Life
Bible Centre

2023

2024

Milovice

TOHLE JE LOBC (Livets ord Bible center)

Word of life Bible center

je nejpopulárnější biblickou školou ve Skandinávii

s více než 10.000 absolventy. 

Nyní ji můžeš studovat i v Česku!

V LOBC je Ježíš centrem,

káže se zde živé Boží slovo a věříme, 

že Duch Svatý chce jednat skrze každého věřícího.

Vize zakládající církve LIVETS ORD védsko)

 • Vyzbroj Boží lid slovem víry

 • Ukaž jim jejich duchovní zbraně

 • Nauč je, jak je používat

 • Vyšli je do vítězné bitvy pro Pána

 

Vyzbrojování, vyučování a vysílání lidí, je jádrem našeho povolání a věříme,

že Biblická škola je toho důležitou součástí

ll-44.jpg

O Biblické škole

Je několik důležitých pilířů, které jsou součástí Biblické školy.

Věříme, že trénují studenty ve víře a pro život skrze rozdílné nástroje:

 • Hodiny Biblického vyučování.

 • Učení Biblických veršů zpaměti - rozjímání nad Božím slovem. 

 • Čtení denního Biblického plánu - učení se neustále naplňovat Božím slovem. 

 • Čtení knih k rozdílným předmětům - aby student dostal hlubší porozumění. 

 • Posilování osobní disciplíny skrze pravidla, která jsou součástí Biblické školy.

 • Chvála a modlitby na začátek každého dne trénování se vstupování do Boží přítomnosti a porozumění tomu, co modlitba opravdu je.

 • Misijní cesty, kde všechno co ses naučil/a použiješ v praxi.

 

​Tohle celé podnikneme společně s dalšími Biblickými školami v Evropě!

LOBCc

Forma studia

Studium bude probíhat formou víkendového studia 1x měsíčně po dobu dvou let od září do června a to vždy úvodem do předmětu v pátek večer, sobotním celodenním vyučováním s přestávkami a zakončením předmětu

v rámci nedělní Bohoslužby.

Každý víkend se bude vyučovat jeden předmět, který bude zakončen testem

po nedělní Bohoslužbě.

V rámci studia proběhnou také misijní výjezdy, jeden kratší

v zimním semestru a jeden delší v letním.

Přehled předmětů na dva roky studia:

Spravedlnost a posvěcení 

Víra, která přemáhá

Modlitba

Autorita věřícího

Inspirace a autorita Bible

Život a služba Ježíše

Kniha Skutků

Krevní smlouva a vykoupení

Duch Svatý a Jeho dary

Přehled Nového zákona

Přehled Starého zákona

Základy naší víry

Uzdravení v Bibli

Služba vysvobození

Biblický pohled na utrpení

Izrael

Církev živého Boha

Správcovství a finance

Církevní historie

Kniha Římanům

Rodinné hodnoty

Evangelizace

Misie

Příprava na službu

Chvála a uctívání

Termíny studia 2023/2024

22. - 24.09.2023 

20. - 22.10.2023

17. - 19.11.2023

12. - 14.01.2024

01. - 04.02.2024

24. - 26.02.2024

22. -  24.03.2024

19. - 21.04.2024

17. - 19.05.2024

21. - 23.06.2024

Misijní výjezd

zimní semestr

30.11. - 03.12.2023

letní semestr 

Bude upřesněn

Cena

 

 

Cena studia za rok bude 9.000,-. / 375 EUR

Administrativní poplatek 1.000,- / 42 EUR 

bude odečten z celkového školného.

Školné je možné uhradit jednorázově nebo ve třech splátkách: 

do 20.09.2023 - 2.000,- / 83 EUR

do 20.01.2024 - 3.000,- / 125 EUR

do 20.04.2024 - 3.000,- / 125 EUR

Ubytování

 

 

Ubytování si každý student zajišťuje sám na vlastní náklady. 

Možnosti ubytování v okolí: 

https://www.penzion-lesni.cz/

https://www.ubytovanilysa.cz/

Čísla účtů pro platby:

Účet pro platby v CZK – 2902577377/2010
Účet pro platby v EUR – 2502577378/2010, IBAN: CZ6020100000002502577378

bottom of page